Stimulacija zelenih projekata

ZELENA FILOZOFIJA ODRŽIVE GRADNJE I ZDRAVOG ZIVLJENJA

 

Opis problema:

Organi lokalne, gradske i republičke uprave koji su nadležni za urbanizam i građevinarstvo: Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja; Sekretarijati za urbanizam i opšinske uprave.

Svi navedeni organi nadležni su za izdavanje građevinskih dozvola. Istovremeno vrše kontrolu nad gradnjom objekata, energetskim svojstvima korišćenih materijala i imaju podatke o izvorima zagađenja uzrokovanim upotrebom fosilnih goriva kao energenata.

Svako u svojoj nadležnosti treba da stimuliše projektovanje kojim se čuvaju i unapređuju ambijentalne i ekološke vrednosti prostora. Uz svest o lokalnim i globalnim problemima, navedeni organi uprave moraju biti promoteri energetski održive gradnje.

 

Rešenje:

ZELENA FILOZOFIJA ODRŽIVE GRADNJE I ZDRAVOG ZIVLJENJA

Predloženi tekst ima za cilj racionalizaciju potrošnje energije u gradnji i održavanju objekata i smanjenje negativnih uticaja na životno okruženje.

Živimo u svetu u kojem se svakodnevno povećavaju enegretske potrebe, a istovremeno nekontrolisano troše skromne rezerve fosilnih goriva. Više od pola ukupno utrošene energije otpada na zgradarsvo – gradnju, grejanje i hlađenje objekata. Svedoci smo sve većeg zagađenja životne sredine, delimično uzrokovano potrošnjom „prljavih energija“.

Kako bismo unapredili svest pri projektovanju i gradnji potrebno je sistemski rešiti pravila urbanog planiranja, zakonitorsti gradnje i kontrole korišćenja upotrebljenih materijala. Nadležno ministarstvo je donelo uredbu po kojoj će se od iduće godine uz građevinsku dozvolu izdavati “energetski pasoš”, no to nije dovoljno.

Na nivou države i lokalnih samouprava treba uvesti institute javnih konkursa i godišnjih nagrada za „najzelenije projekte“.  Vrednovalo bi se: projektovanje u skladu sa okruženjem, upotreba neškodljivih i lako reciklirajućih materijala, gradnja po humanim standardima i korišćenje obnovljivih izvora energije.Ostavite komentar


Molimo vas unesite tražene informacije u sva navedena polja kako biste uspešno poslali komentar. Vaša email adresa neće biti objavljena ukoliko vaš komentar bude odobren od strane administartora. Komentari koji su uvredljivi ili u kojima je prisutan jezik mržnje neće biti odobreni.
Prevucite dugme na desno da biste omogućili slanje!
Otključaj


Komentari čitalaca


Miroslav Jović

Ovim putem dajem podršku i svoj glas da na nivou države i lokalnih samouprava treba uvesti institute javnih konkursa i godišnjih nagrada za "najzelenije projekte" u oblasti urbanizma i građevinarstva. Kroz taj institut treba, sredstvima iz lokalnih budžeta, stimulisati projektovanje i realizaciju gradnje, kojom se čuvaju i unapredjuju ambijentalne i ekološke vrednosti konkretnog prostora. Pomenuti mehanizam i finansijska sredstva uticali bi na svest o lokalnim i globalnim problemima, ali bi navedeni organi uprave bili i promoteri energetski oržive gradnje. Navedenim institutom, lokalne uprave bi stvorile osnov za život generacija koje dolaze posle nas. Na naznačenim humanijim standardima, kroz upotrebu neškodljivih materijala i uz korišćenje obnovljivih izvora energije, moglo bi se doći do srećnog prostora gde bi se realizovao natalitet koji je suprotan od ovog današnjeg - negativnog. Postavlja se pitanje raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, u lokalnim samoupravama, sa kojima se treba realizovati uvodjenje naznačenog instituta. Kompleksnost ovog problema može se videti i u uticaju lokalne političke elite, smeštene po mnogobrojnim političkim partijama/strankama, na postavljanje pripadnika njihovih organizacija na odgovorna rukovodeća i izvršna mesta - nadležna za realizaciju pomenutog instituta. Postojeća lokalna višestranačka i skupšitnska praksa negira postojanje adekvatnih ljudskih i materijalnih resursa, u naznačenoj oblasti humanog urbanizma i građevinarstva, ali ostavlja i duboku sumnju u resurse relevantnih političkih partija/stranaka. Postavlja se pitanje ko će ostvarivati procese uvodjenja humanih standarda kada lokalna politička elita nema odgovarajuće ljudske i materijalne kapacitete, a ima moć odlučivanja jer participira u vlasti (najčešće su to složene koalicije unutar lokalne skupštine opštine/grada). Ovde se ne sme, zbog značaja lobiranja pri odlučivanju, zaboraviti na uticaj bogatih pojedinaca i poslovnih organizacija, kada su u pitanju ulaganja kapitala u nova urbanistička rešenja (a sa ciljem sticanja profita). Njihovo ulaganje finansijskih sredstava, kroz doniranje političkih partija/stranaka, indirekno je formatiranje finalnih rezultata pomenutih instituta, kako bi se uticalo na realizaciju profita u određenom vremenu i prostoru. Tu se ne postavljaju pitanja humanog urbanizma i gradnje već se ide na sticanje profita i održivost postojećeg ličnog kapitala. Posle svega izrečenog, smatram da je potrebno istovremeno uvodjenje naznačenog instituta javnih konkursa i godišnjih nagrada, ali i jačanje kontrole rada lokalnih uprava kroz veći nadzor nadležnih tela za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ovim mojim napisom daje se podrška predloženom u tekstu autorke Sanje Perić, ali se pitencira i sinergijski pristup uvodjenju humanih standarda gradnje i korišćenju obnovljivih izvora energije.


Svetlana

Odličan predlog. Podržati ga i finansijski, subvencijama i kreditima. Pozdravljam.


Mara

Veoma Aktuelna Tema. Moramo da se uključimo globalno i kao pojedinci u rešavanju ovog problema. U Svetu skoro 9 milijardi m2 građevinskog prostora je izgrađeno na nekim od principa zelene gradnje. Dopada mi se ideja u stimulaciji za "Naj zeleniji projekat", treba graditi, proizvoditi i ziveti zeleno. Javnost mora da se informiše o datoj temi mnogo vise, zato su nam potrebni ovakvi projekti ne samo u građevinarstvu već i u domaćinstvu. Šta bi se desilo kada bi svako od nas promenio u svojoj kući običnu sijalicu za energecki štedljivu, kada bi svaki dan koristili održive matedijale, ne bi samo bili energecki efikasni, već i životno i drušveno monogo efikasniji.


Aleksandar Mitić

Podržavam što veću upotrebu obnovljivih energetskih resursa, kao što su vetar, sunce,... i lično se trudim da recikliram što više mogu od svoje potrošnje, imam solarni punjač za mobilni telefon, itd. Iskreno se nadam da će ovaj projekat proći na ovom konkursu, jer podstiče ceo narod da se pon ašaju u skladu s ekologijom i očuvanjem životne sredine.


Nebojsa

Divno! Imate moju punu podrsku za ideje ovog tipa. Pozdrav


Dragutin Kulezić

Podržavam.


Tasha

Navedeno u tekstu je nesto o cemu zaista treba razmisljati i sto bi trebalo da bude nasa buducnost, kako bi svi ziveli bolje! Edukacijom i probudjivanjem svesti svih nas, to je moguce i postici. Velika podrska za sve koji razmisljaju u ovom smeru!


Zoran Tomić

Mislim da je ovo prava tema. U vreme kada nam energetski kapaciteti u zemlji ne zadovoljavaju rastuće potrebe i kada se razmišlja o gradnji novih termo i hidro elektrana, neophodno je da se pre toga sagleda mogućnost uštede energije, koja se velikim delom neefikasno troši kroz neadekvatnu termičku zaštitu zgrada. Kao podsticaj Vlada bi trebalo da omogući vlasnicima zgrad da se materijali za termoizolaciju fasada oslobode PDV-a ili prebače na nižu stopu i to samo u slučaju naknadne ugradnje, odnosno za već izgrađenje objekte koji nemaju dovoljnu termičku zaštitu.


Njanja

Tema je vrlo aktuelna u danjašnje vreme sve veće globalne potrošnje energije. Pozitivan komentar zaslužuje svaki predlog koji podrazumeva uštedu i obnovu energije i zaštitu životne sredine.


Zoran Tomić

Ovo je prava tema u vreme energetske krize. Naša zemlja razmišlja o izgradnji novih termo i hidro energetskih kapaciteta zbog rastuće potrebe za energijom. Veliki deo energije potroši se na grejanje i hlađenje stambenih objekata. Potrebno je napaviti sveobuhvatnu analizu o mogućnosti uštede električne energije kroz naknadnu termoizolaciju postojećih stambenih objekata . Država bi mogla da da svoj doprinos time što bi potpuno ukinula ili umanjila PDV na 8%, za materijale koji služe za naknadnu termoizolaciju stambenih objekata, u krajnjem efektu bi se uštedelo na izgradnji manjeg broja energetskih postrojenja.


Player

Odlična ideja. Ovakve projekte koji ističu očuvenje i unapređenje naše životne sredine treba uvek podržati.


Vladi mir Mitić

Izvanredno rešenje. Očekujem da nadležno ministarstvo započne sa primenom uredbe!


Stevan

Dobra tema i odlična zamisao. Sa takvim idejama se ide napred, a ovoj zemlji je to preko potrebno. Pozdrav


Vuk

Odlično rešenje koje treba podržati, zaslužuje pažnju šire medijske populacije.


Oliver

Sjajna ideja.Ovo ce dosta doprineti da se prestane sa divljom gradnjom


Miško

U potpunosti se slažem sa rešenjem. Planski, i sistematski, na niviou države treba unapređivati svest o štednji energije. Samim tim treba nagrađivati zelene projekte. Samo napred. Pozdrav!


Biljana Pejic

Imajući u vidu da živimo u zemlji u kojoj je nedovoljno razvijena ekološka svest i da se nedovoljno pažnje poklanja unapređivanju životne sredine uopšte, ovom prilikom dajem podršku projektu Sanje Perić. Mišljenja sam da kod nas, unapređivanje životne sredine, još uvek zavisi pre svega od lične inicijative pojedinaca i grupe pojedinaca i dobre volje („sluha“) onih koji su na vlasti. Iz tog razloga, smatram da treba podsticati izgradnju takvih mehanizama koji bi omogućili aktivno uključivanje svih aktera, koji bi svojim rešenjima doprinosili razvoju i zaštiti životne sredine. Upravo kroz predlog da se posebno stimulišu zelena rešenja u oblasti urbanizma i građevinarstva ovaj projekat nudi jedno takvo rešenje. Ovaj projekat mi se dopada i zato što je ideja primenljiva i na ostale oblasti, a ne samo na oblast urbanizma i građevinarstva.


Dragana

Tema je veoma aktuelna. U svetu se odavno govori o problemu globalnog zagrevanja i zahtevu za prelazak na obnovljive izvore energije i korišćenje energetski efikasnih tehnologija. U svim visoko razvijenim zemljama zeleni sektor se ubrzano razvija i očekuje se da će narednih godina ovo polje doživeti ekplozivan rast u oblasti zapošljavanja. Očekujem da bi ovakvi projekti mogli da daju slične efekte i kod nas. Zato dajem svoj glas ovom projektu.


Nada

Ovo je odlična ideja da se stimulišu rešenja koja će doprineti boljim uslovima života svih nas. Dopada mi se što se kao promoteri javljaju i organi lokalne samouprave od kojih i treba da krene realizacija jedne ovakve ideje.


Radmila

Odlična ideja. Aktuelna tema. Potrebno je da se krene sa praktičnim rešenjima, a ovo je jedno od njih. Treba stimulisati sve zelene projekte, ne samo u oblasti građevinarstva, nego i šire. Slažem se sa drugima da treba razmišljati i o drugim mehanizmima stimulisanja zelenih projekta. Treba više da mislimo o budućim generacijama i o tome šta im ostavljamo u nasleđe.


Marijana

Ovo je tema koja će tek da bude aktuelna i ovom prilikom dajem podršku projektu Sanje Perić. Državni organi bi svakako trebalo da ozbiljnije pristupe unapređenju životne sredine i humanijem načinu gradnje. Ali je naravno potrebno i da se svest pojedinaca podigne na adekvatan nivo, pa je neophodno da se ova ideja isprati u medijima, a bilo bi dobro i organizovati predavanja, na kojima bi učestvovali stručnjaci i ljudi koji su već dali svoj doprinos u očuvanju i unapređenju životne sredine na razne načine. Na taj način bi se ljudi povezivali i svojim možda zajedničkim idejama i sredstvima doprinosili kvalitetnijoj realizaciji projekata.


Irena

Bravo!!! Projekat vredan paznje i podrske! Navijamo da se ostvari!


Dušanka Milošević

Dobra ideja. Raspoložive energije je sve manje a potrebe su sve veće. Svaki oblik podsticanja racionalne potrošnje daje doprinos ukupnoj uštedi.Ako bi svako doprineo malo, u celini bi to bilo puno. Treba ljude na to stalno podsećati i podsticati na akciju za šta je institut konkursa dobra ideja.


Miloje Cvetković

Podržavam ovaj projekat, jer je ovako nešto stvarno neophodno radi prestanka narušavanja ekoloških uslova življenja.


Aleksandar Veljkovic

Ideja Ti je super i za svaku pohvalu Sanja Peric,hvala bogu da se neko setio da razmisli i pokrene to pitanje za ocuvanje nase zivotne i ekoloske sredine koja je od velike vaznosti za sve nas i ako se sprovede pravilno ostace i nasim pokolenjima Sanja znaj da imas moju potpunu podrsku


KODI

ja pozdravljam ovaj projekat jer mislim da je vec bilo zadnje vreme da se nesto ucini a treba razmišljati i o drugim mehanizmima stimulisanja zelenih projekata


Ivan Milatić

Ovakvi projekti vredni su svake vrste podrške jer zelena filozofija održive gradnje i zdravog življenja ono je ka čemu svi treba da težimo


Milena Stojakovic

Podrzavam projekat i nadam se da ce biti prihvacen jer bi koristio drustvu u celini :)


Dejana Đurđević

Podržavam projekat!!


ana

Podrzavam projekat


Radovan Radonjic

Divno! Imate moju punu podrsku za realizaciju ovog projekta. Kada bi bilo vise takvih projekata gde bi nam kraj bio.


Marko

Dobar projekat. Krajnje je vreme da se u našoj zemlji malo podigne svest o očuvanju životne sredine, ovo do sada i nije dovoljno i podržavam svaki projekat tog tipa!


Jasna Ljubisavljevic

Sjajna je ideja i u potpunosti je podrzavam :) Iskreno se nadam da ce doci makar do postepene realizacije projekta. Za pocetak svako od nas moze po malo da ucini i promena ce biti velika.


Nenad Romic

Sjajan predlog. Imate moju punu podrsku i zelim vam da zapocnete realizaciju projekta odmah.


Milko

Odličan predlog. Podržavam ovaj projekat.


Ivana Nikolic

Fantasticna ideja, podrzavam u potpunosti!


Marija

Odličan predlog. Treba čuvati bioenergente i ići ka što većoj upotrebi obnovljivih energetskih resursa. Nadam se da će nadležni odobriti i podržati ovaj projekat.


Ivan Pavlovic

Podrzavam projekat. Malo ih je takvih, a mnogo ih je potrebno.


Filip

U potpunosti podrzavam ovaj projekat. Svaka cast!!!!!


jelena

s obzirom na to da se bavim gradnjom stambenih i poslovnih jedinica, smatram da bi ovakvi konkursi svakako doprineli gradnji sa akcentom na održivom razvoju. U Srbiji je nagrada najbolji motiv, pošto nažalost još uvek ne postoji dovoljna svest o tome koliko je važno štedeti svaku vrstu energije i koristiti reciklirajuće materijale. Podržavam projekat!


Milivoje Gavrilović

Puna podrška za predloženo!


Ksenija Stojanovic

Veoma aktuelna tema o kojoj treba vise pricati.Podrzavam u potpunosti!


Miloš Milivojević

Ideja je skroz na mestu, podržavam potpuno!


Danijel Djokic

Ovo je ozbiljan problem, potrebno je vise paznje da se posveti istom. Svakako da podrzavam.


Sandra

podrzavam projekat


Aggressive

Svaka cast,sjajna ideja:)


Zorana

Podrzavam projekat.


Kosta

Mislim da se na nivou države treba skoncentrisati na korišćenje obnovljivih izvora energije. Na tome moramo da radimo, jer tu je budućnost. Podržavam. Nastavite. Pozdrav


milos

Divno! Imate moju punu podrsku za ideje ovog tipa. Pozdrav


Isidora Stević

Ovo je veoma vazna i znacajna tema. Svaku inicijativu za razvijanje ekoloske svesti stanovnistva,izgradnju stabenih,poslovnih i drugih ergetski efikasnih objekata od prirodnih i obnovljivih materijala svakako bi trebalo podrzati! Za Zelenije objekte,parkove, gradove, Zeleniju Nasu Srbiju i nas same...


Sara

Podrzavam,odlicno!!! imate moju podrsku!


Obradov

Браво, само напред, морамо да мислимо на будућност наше деце!


Anastasija

U potpunosti podrzavam ovaj projekat i nadam se njegovom uspehu.


Milica

Super ideja! Ovaj projekat treba maksimalno podrzati...


Uros

Podrzavam ga


Alem

Odlicna ideja .. svaka cast. Podrzavam !!


Ana

sjajna ideja koju treba podrzati!


Stefan

Apsolutno treba podržati projekat :).


Miljan Delic

dobro je da postoje ljudi koji ne zaboravljaju,znacaj prirode i koliko je pored potrebnosti energije,struje u nasim zivotima jako bitan aspekt i sama majka priroda,tako da treba napraviti balans i treba pokretati akcije kojima bi se cuvala majka priroda posebno u Srbiji koja je zemlja bogata prirodnim lepotama, samo napred svaka cast podrzavam


dzozef djordjevic

dobar predlog,samo da ga neko pametan podrzi..


Ognjen

Sjajna ideja i odlican predlog! Smatram da je neophodno unaprediti upotrebu obnovljivih energetskih resursa i nadam se da ce ovaj projekat svetlu i zelenu buducnost.


Nikola

U potpunosti se slazem autorkom, mora se razviti kultura odgovornog ponasanja kako prema sebi tako i prema nasoj sredini koju svi delimo, nije nasa samo da bi smo je eksplatisali nego i da bi smo joj i sluzili, jer ako mi njoj dobro sluzimo sluzice i ona nas bolje, pametna tema, zasluzuje podrsku svih, i ljudi i lokalnih samouprava i gradova i drzave jer se radi o dobrobiti svih.


straja

ovo je totalno super totalno podrzavam projekat , ovo je nesto totalno novo i super za nas :))


Marko Matić

Dobra je ideja, samo bi bilo kul kad bi se ti neškodljivi i lako-reciklirajući materijali pravili u Srbiji, pa bi se tako otvorila neka nova radna mesta, pokrenula neka proizvodnja i povećao izvoz...


Mina Obradovic

Apsolutno dosbra ideja,ovoj zemlji je jako potrebno tako nesto.


Slavica

Podrzavam vas projekat i jako mi je drago da se svest o ovome negde budi i u Srbiji. Mislim da je svet dosta uznapredovao u tom pravcu, a mi nemamo uopste osecaj koliko zaostajemo. Nedavno sam bila u Nemackoj i nisam mogla da verujem sta sam videla. Ljudi uveliko na krovovima kuca imaju suncane ploce i dobijaju subvencije od drzave za postavljanje istih. Em sto stede svoj novac, em sto brinu o prirodi. Iznenadila sam se kada mi je jedan Nemac objasnio da je nedavno kupio zamrzivac koji podseca na one za sladoled koje vidjamo na ulici- odnosno, na njemu se vrata ne otvaraju sa bocne vec sa gornje strane. Objasnjenje za ovakav zamrzivac je bilo da hladan vazduh uvek pada dole, tako da kada, pri koriscenju istog, otvori vrata, hladnoca manje izlazi napolje i time stedi energiju a samim tim cuva prirodu. Ja nikada o tome nisam razmisljala, kao ni, pretpostavljam, vecina ljudi u Srbiji. Nismo svesni kako male stvari kad se skupe, mogu mnogo da znace. Mozda je to skupa investicija za srpske plate, ali na dugi rok stedi novac i bilo bi lepo kada bi nasa vlada mogla da pomogne u tom smislu. Srdacan pozdrav!


Natalija

Ovo je odlican projekat, u potpunosti ga podrzavam i iskreno se nadam da ce biti sproveden u delo.


Sanja Perić

Izuzetno mi je drago što je moj predlog pobudio interesovanje građana/građanki Srbije. Zahvaljujem se svima na podršci i rečima hvale! Želela bih da dodam da su mogi od komentara zapravo nadgradnja i unapređenje predstavljene ideje.


Stanislava

Podrzavam ovaj projekat, previse zelenog prostora je iskoristeno u pogresne svrhe, kao sto su npr. objekti koji samo stoje i trunu jer ih vlasnici nisu mogli zavrsiti jer su zavrsili u zatvoru itd. Trebalo bi malo vise postovati okolinu i prostor na kome zivimo, stvarno je ruzno kako se ljudi ovde ponasaju. Zao mi je sto moram da odem u drugu drzavu da bih videla kako je oni postuju, a mi zagadjujemo..


Milena pirivatric

Odličan predlog. Podržavam ovaj projekat.


Darko

Puna podrska!


Milica

Odlican predlog! Podrzavam u potpunosti!


Marija

Vrlo aktuelno.Naročito primenjivo u praksi a što je nedostajalo.Za svaku pohvalu i podršku, kroz svaki vid stimulacije, pomoći i slično.


Budimir Jovanović

Vrlo zanimljiv i kvalitetan predlog, vredan pažnje i razmatranja stručnjaka iz te oblasti. Pohvalno je i značajno da se ovakvi predlozi što češće objavljuju.


Andrea Hrnjacki

Svaka cast na iznosenju ovakvih ideja! Podrzavam i nadam se da ce se ovo razviti u mnogo vise od ciste zamisli kao i da ce mnogi ovo podrzati jer apsolutno ima potencijala da dovede bar neke stvari u red u ovoj drzavi.


Aleksandra Zdravkovic

Ovu vrstu projekata treba u svakom slucaju u danasnje doba podrzavati. Zdravija okolina se sve nas tice i u interesu je svih nas i nasih pokolenja. Posebno me odusevljava konstruktivna ideja godisnjih nagrada "najzelenijih projekata".


Matija

Vreme je da ovako nešto u Srbiji zaživi...


Jelena R.

Treba se okrenuti prirodnim izvorima energije, koristiti snagu obnovljivih, edukovati ljude, nasa zemlja ima potencijal koji se ne koristi ne treba da dodju stranci da nam to propagiraju moramo i sami na tome da radimo.


Milica

Odlična ideja! Bravo!


Nevena

Odlicna ideja, nadam se da ce zaziveti i da ce svest ljudi sto pre podici na visi nivo jer je to neophodno!


Branka Bošnjak

Sve pohvale autoru teksta i ideje. Tema i problematika su veoma aktuelni. Predlog resavanja energetske efikasnosti je zaista duhovit i verovatno - efikasan. Uredba, normativi, pravilnici se poštuju ali nisu stimulativni. Našli ste način kao podstaći razvoj svesti o energetsko ekološkim problemima. Bravo, Branka Bošnjak d.i.a.


Ivan

Odlican predlog,na ovaj nacin skrecemo paznju gradjanima na nove,ekoloske mogucnosti gradnje.


Stasa

Super ideja! Podrzavam!


Kristina Matic

Podržavam projekat. Sve najbolje.


Nenad Radetic

Ovakve projekte definitivno treba podržati na nivou države, pogotovu smanjenje negativnih uticaja na životno okruženje. U Belgiji recimo, postoji služba na nivou države koja skuplja otpad jednom nedeljno od kuće do kuće. Svako domaćinstvo je dužno da kupi kese u različitim bojama, i da na njima napiše svoje ime. Svaka boja predstavlja vrstu bačene robe (organska, plastika, staklo, metal,...) i postoji i mešana kesa. Kesa za MEŠANO ĐUBRE košta npr. 10x više od ostalih (npr. 2 i 20centi evra), te time građanin plaća troškove reciklaže. Takođe, država kažnjava građanina koji pogrešno raspoređuje (na kesi mora pisati ime). Smatram da ovu službu treba uvesti i u Srbiju, ili bar neke naše gradove.


Nikola Radeski

Od krucijalne je važnosti da svi podržimo ovakve projekte, jer ako mi ne brinemo o našoj planeti, onda ne brinemo ni o našoj deci. I ako ostavimo ovu odgovornost na našu decu, možda će tada već biti kasno.


Slobodan Stanojevic

Mislim da je nuzno podrzati ovaj projekat, obzirom na ubrzano nestajanje zaliha bioenergenata, i na sve vecu potrebu za iskoriscenjem obnovljivih resursa. Mislimo globalno, delujmo lokalno.


Igor Dundic

Podržavam projekat. U vreme kada se multinacionalne i druge velike kompanije bahate i ne misle o planeti, moramo ih na neki nacin zaustaviti. Ako bismo dali primer svojim ponašanjem, verujem da bi počela da se budi svest u sve više ljudi i kompanija.


Sanja Perić

Hvala još jednom svima koji su uzeli učešće u diskusiji! Nadam se da je moguće da "Zelena filozofija održive gradnje i zdravog življenja" zaživi u Srbiji.