Unaprediti dijalog lokalne samouprave i preduzetnika

Javna debata u Vrbasu


Evropski pokret, lokalno veće Novi Sad, organizovao je 17. maja u Vrbasu debatu “Evropske šanse preduzetnika“. U debati su učestvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća sa teritorije opštine Vrbas, Regionalne razvojne agencije Bačka, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Vrbas kao i Evropskog pokreta, lokalnog veća Novi Sad.

Više od 30 preduzetnika učestvovalo je u debati, a većina je saglasna u oceni da su problemi sa PDV-om, naplata obavljenog ili ugovorenog posla, te nedostatak podrške lokalne samouprave malom i srednjem preduzetništvu i dalje najizraženiji u njihovom radu. Kažu da sopstvene evropske šanse trenutno i ne prepoznaju jer smatraju da država ne ceni dovoljno napor malih privrednika koji, iako sa velikim poteškoćama, redovno plaćaju porez i izvršavaju svoje obaveze prema lokalnom budžetu. Preduzetnici su uočili i nedostatak kvalitetne i kontinuirane komunikacije sa Opštinskim vlastima i resornim većem za privredu te se u debati nametnula i tema formiranja privrednog saveta u kojem bi učestvovali privrednici sa teritorije opštine Vrbas. Predloženo je da se opštinskim valstima uputi inicijativa da polovinu Privrednog saveta čine upravo privrednici jer samo tako, kako su istakli, mogu da utiču na to kakve odluke će lokalna samouprava donositi u vezi sa funkcionisanjem privrede u toj opštini. Cilj debate „Evropske šanse preduzetnika“ u Vrbasu bio je da podrži i unapredi  dijalog i saradnju između lokalnih privrednika i opštinske uprave, kako bi privrednici imali veći uticaj na formiranje politike u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Debata „Evropske šanse preduzetnika“ posle Novog Sada, realizovana je i u Vrbasu kao mestu u kojem trenutno radi i privredjuje preko 400 malih i srednjih preduzeća. Debata je realizovana u okviru projekta “Moguća Srbija” Evropskog pokreta u Srbiji koji podrazumeva set aktivnosti sa osnovnim ciljem da edukuje, motiviše i uključi građane i stručnjake u proces predlaganja mogućih i održivih rešenja za razvoj Srbije na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u skladu sa procesom evropskih integracija.