Uloga javnosti u donošenju energetske politike

Javna debata u Prijepolju


Centar za istraživanje u politici Argument iz Prijepolja je 23. maja u okviru projekta “Moguća Srbija” organizovao javnu debatu “Uloga javnosti u procesu donošenja energetske politike sa posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije”.

U živoj diskusiji više od 20 učesnika iz lokalnih nevladinih organizacija i predstavnika lokalne samouprave osnovni zaključak je bio da ne postoji uređen okvir za energetsku politiku u Srbiji, uz podsećanje da je vladavina prava temelj uređenog društva. Naglašena je potreba za stalnim građanskim aktivizmom, kako bi javnost bila uključena u proces donošenja odluka na polju energetike.

Debatu su ispratili lokalni mediji: Regionalna televizija Novi Pazar, RTV Forum Prijepolje i IP Polimlje Prijepolje.