Većina građana Srbije za promenu Ustava


Većina građana Srbije, 64%, smatra da je potrebno menjati Ustav Srbije, pokazalo je istraživanje o stavovima građana i društvene elite o Ustavu i mogućnostima za njegovu promenu, preneo je EurActiv.rs. Taj stav je u manjoj meri prisutan kod društvene elite, kod koje preovlađuje stav da treba organizovati javnu rasprava i po njenom završetku videti da li nešto treba menjati. Ipak, mali deo građana i elite smatra da sadašnji Ustav ne treba menjati. Većina predstavnika društvene elite, a posebno političari, smatraju da treba uvažiti stav građana o promeni Ustava. Istraživanje čiji su rezultati objavljeni 11. aprila pokazalo je i da su i građani i elita očekivali da pitanje promene Ustava bude obuhvaćeno predizbornom kampanjom. 

Prema istraživanju koje je sproveo Ipsos Stratedžik marketing za potrebe Fonda za otvoreno društvo, 44% građana je izjavilo da treba promeniti odredbe Ustava koje ne valjaju i uneti nove koje nedostaju, a 20% da treba potpuno promeniti Ustav. 

Da treba delimično promeniti ili doneti potpuno nov ustav smatra 18%, odnosno 23% predstavnika društvene elite. U toj grupi ispitanika preovlađuje stav da treba početi javnu raspravu i po njenom završektu videti da li treba nešto menjati. To smatra 52% predstavnika elite. Istraživanje je pokazalo je da 10% građana i 4% elite u celini i 5% pripadnika političke elite smatra da Ustav ne treba menjati.  

"Ako taj stepen konsenzusa postoji, onda je nesumnjivo vreme da se debata oko promene Ustava otvori", rekla je 11. aprila izvršna direktorka Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja.Ona je podsetila da u Srbiji još nije pokrenuta prava debata o tome, iako se od usvajanja sadašnjeg Ustava 2006. govori o propustima i nedostacima.

Jelinčićeva je posebno ukazala na stav građana i političara da pitanje ustavnih promena treba da bude obuhvaćeno predizbornom kampanjom. "Ono što je nas iznenadilo jeste da je 42% građana i 58% političara reklo da Ustav mora da bude predmet ovih izbora, da o tom pitanju treba da se govori u ovoj kampanje", rekla je ona. Razlog za to je, prema njenim rečim, svest da bez promene ustava neće biti moguće realizovati predizborna obećanja, od obećanja o investicijama do onih o demorkatskom razvoju.

Istraživanje je pokazalo da većina predstavnika elite (89%) i 88% političara smatra da treba uvažiti stav građana o promeni ustava, dok 9% političara smatra da ne treba uvažiti stav građana o tom pitanju. 

Predstavnici elite (60%) smatraju da bi bilo korisno sa ustavnim promenama početi ubrzo posle parlamentarnih izbora. Prema istraživanju, 83% predstavnika elite je reklo da će njihove partije ili organizacije založiti za ustavne promene, a u tome se izdvajaju političari (91%).

Velika većina građana (88%) ne zna po čemu je značajna Preambula Ustava a samo 11% je vezuje za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Istraživanje je pokazalo da 41% građana i 49% pripadnika elite smatra da je Ustav nevažan za današnji status i sudbinu Kosova. Da Ustav sprečava stvaranje nezavisnog Kosova smatra 29% građana, 13% elite u celini i 28%političke elite. 

Većina pripadnika elite (76%) i oko polovina građana smatra da Preambula ne bi treblao da više bude deo Ustava, a da treba da ostane smatra 35% građana i 18% predstavnika elite. Pripadnici društvene elite, 70%, smatraju da u Preambuli nema potrebe isticati opredeljenje za članstvo u EU. Većina predstavnika elite (83%) i građana (60%) smatra da treba promeniti odredbu u Ustavu i omogućiti poslanicima da sami raspolažu mandatima, a 77% građana i 71% predstavnika elite da treba smanjiti broj poslanika u Skupšitni Srbije. 

Većina građana, 43%, smatra da ustav treba da menja posebna skupština koju će biti birana za to, dok 67% elite smatra da ustav treba menjati na način predviđen sadašnjim Ustavom. Više od polovine građana i predstavnika elite, 54% i 59%, smatra da sadašnji Ustav nije donet 2006. na adekvatan način, odnosno da su tada ozbiljno povređene procedure koje dovode u pitanje volju naroda, a pripadnici elite ocenjuju Ustav ocenom 2,8 u rasponu od 1 do 5.

Istraživanje je sprovedeno od 15. do 23. oktobra 2011, a njime je obuhvaćeno 1.056 građana Srbije iz 67 opština. Zasebno su ispitani i predstavnici političkih partija, nacionalnih manjina, nacionalnih stručnih savetovdavnih i nezavisnih tela, organizacija građanskog društva, verskih zajednica i medija, kao i univerziteta i Akademije nauka i umetnosti.

Širi izveštaj o ovom istraživanju se pod naslovom “Istraživanje o stavovima građana i društvene elite o Ustavu i mogućnostima za njegovu promenu, Izveštaj - april 2012.” nalazi u odeljku DOKUMENTI – DOBRA UPRAVA.