Panel “Моguće Srbije” o radu nove Vlade Srbije


Evropski pokret u Srbiji organizovao je panel diskusiju “Моguća Srbija – osvrt na urađeno i pogled na moguće“, koja je bila održana 17. decembra u beogradskom Medija centru.

Devet stručnih saradnika EPuS-a, angažovanih na projektu „Moguća Srbija“, predstavilo je analize dosadašnjeg rada i očekivanja od Vlade Republike Srbije u sledećoj godini u okviru devet oblasti:

· Vlastimir Matejić, predsednik EPuS-a, obrazovanje

· Aleksandar Đorđević, koordinator Ekonomsko poslovnog foruma EPuS-a, ekonomska politika

· Vladimir Goati, stručni saradnik projekta, borba protiv korupcije

· Aleksandar Kovačević, stručni saradnik projekta, energetska politka

· Predrag Simić, predsednik Foruma za međunarodne odnose, međunarodna politika

· Ksenija Petovar, stručna saradnica projekta, ruralni i urbani razvoj

· Dejan Milenković, docent Fakulteta političkih nauka, dobra uprava

· Miroslav Ružica, stručni saradnik projekta, socijalna politika

· Dragoljub Todić, stručni saradnik projekta, životna sredina.

Moderatorka diskusije je bila Maja Bobić, generalna sekretarka EPuS-a.

Želja organizatora je bila da okupi relevantne stručnjake, donosioce odluka, novinare i zainteresovane građane sa ciljem razmene iskustva i ideja za unapređenje javnih politika u Srbiji na pomenute teme i da vidimo kakva Srbija je zaista moguća.

Projekat „Moguća Srbija“ se realizuje od marta ove godine i do sada je bilo organizovano preko 50 javnih rasprava u 20 gradova o gorućim temama i problemima sa kojima se građani susreću u lokalni sredinama ili na nacionalnom nivou sa ciljem da se i građani i donosioci odluka intenzivnije uključe u njihovo rešavanje u skladu sa procesom evropskih integracija.

Projekat “Moguća Srbija” se sprovodi uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC) u okviru Inicijative javnog zagovaranja građanskog društva.

Sve analize predstavljene na skupu “Моguća Srbija – osvrt na urađeno i pogled na moguće“ mogu se pogledati u odeljku DISKUSIJA na ovom sajtu.

Analize se u PDF formatu mogu pogledati na adresi: http://emins.org/sr/aktivnosti/projekti/moguca-srbija/#akt (desni stubac, dole).

Foto: Medija centar